• Naši strokovnjaki, znanje in dolgoletne izkušnje so garant za rešitev vaših problemov.

O podjetju ELing

O podjetju ELing

Kakovost naših storitev je osnova za zadovoljstvo naših strank.

Zato je to naš najpomembnejši dejavnik uspeha in tudi odločilno vpliva na podobo našega podjetja.

Kontakt: 02 569 81 50

Temeljni stebri delovanja našega podjetja so

znanje, inovativnost, varnost in zanesljivost.

Podjetje predstavljajo vsi zaposleni. Dolgoročna odlična poslovnost izhaja iz osebne in skupne motivacije ter medsebojnega zaupanja. Kakovost naših storitev zagotavljamo s strokovno usposobljenimi sodelavci, ki se nenehno strokovno izpopolnjujejo in s svojim znanjem, delom in prizadevanji zadovoljujejo kriterije naših strank.

Smo aktivni člani Gospodarske zbornice Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije, Elektrotehnične zveze Slovenije in drugih strokovnih asociacij, kjer pridobivamo nova znanja tako s tehničnega področja kot tehnične regulative (Zakoni, Predpisi, Pravilniki, Standardi, tehnične smernice, …).

Nenehno sledenje spremembam sistema kakovosti in implementiranja v vse naše poslovne procese ter skrbno ravnanje z okoljem, zagotavljamo z dobrim vodstvom in sistemskim nadzorom vseh svojih aktivnosti. V vseh pogledih želimo biti okolju prijazno podjetje, ki svoje dejavnosti izvaja brez nepotrebnih in nesprejemljivih tveganj za zaposlene, stranke in okolje.

Direktor: Tomislav Bevk, dipl. inž. el.

Kakovost

Kakovost je eden od temeljnih stebrov delovanja podjetja in ji posvečamo veliko pozornost. Zavedamo se, da je potrebno v vsakem trenutku in vsaki stranki zagotoviti storitve, ki v celoti ustrezajo najvišjim standardom kakovosti in zahtevam na trgu.

Usposabljanje in izobraževanje

Temelj razvoja podjetja je usposabljanje in izobraževanje, ki mu namenjamo še posebno pozornost. Zaposlene pošiljamo tudi na dodatna izobraževanja in seminarje, ki so organizirani s strani strokovnih institucij in njihovih strokovnjakov.

Inovativnost

V podjetju vseskozi uvajamo in sledimo inovativnim rešitvam. Nove ideje, primeri dobre prakse, moderne metode vodenja, poslovanja in dela so vodilo za naše dobro delo in nadaljnji razvoj. Tem smernicam bomo sledili tudi v prihodnje.

Spoznajte naše zaposlene

Kolektiv, ki mu lahko zaupate

S celostnimi rešitvami in inovativnostjo poskrbimo za vse, kar potrebujete za popolno izvedbo vašega projekta.

Garantirana kvaliteta storitev

odlika našega podjetja

Srce našega podjetja je strokovno podkovana in zagnana ekipa, ki bo poskrbela za celovito izvedbo del v dogovorjenem roku.

eling-elektricne-meritve-2
01
Varnost
Na področju varnosti potekajo nenehne aktivnosti v smeri zagotovitve še boljših in varnejših pogojev dela z usposabljanjem na področju varnosti in zdravja pri delu ter nabave najsodobnejših zaščitnih sredstev.
eling-elektricne-meritve-3
02
Zanesljivost
Posebno pozornost namenjamo nabavi in uporabi sodobnih strojev in aparatov, električnega ročnega orodja, naprav in pripomočkov ter inštrumentov za dela. To nam zagotavlja zanesljivost, učinkovitost in profesionalnost.
eling-revizije-4
03
Učinkovitost
Pozitivni kolektivni duh zaposlenih strokovnih sodelavcev z različno usposobljenostjo in nenehnim dodatnim izobraževanjem omogoča učinkovito in fleksibilno izvajanje naših storitev in prilagajanju zahtev trga.
eling-revizije-3
04
Kakovost
Zagotavljanje sistema kakovosti nam uspeva z vključevanjem tehnične regulative in standardov ter razvojem novih materialov in proizvodov v proces načrtovanja, vodenja in izvedbe aktivnosti.