• Naši strokovnjaki, znanje in dolgoletne izkušnje so garant za rešitev vaših problemov.

Projektiranje in nadzor

Ključ do uspešne izvedbe

Projektiranje in nadzor

Tako podjetje kot kader smo usposobljeni skladno z novo gradbeno zakonodajo in poskrbimo od ideje do izvedbe.

Področje dela:

  • Projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta.
  • Izdelava obratovalno tehnična dokumentacija, navodila, …
  • Izdelava pravilnikov o obratovanju in vzdrževanju elektroinštalacij, električne opreme in priključkov, strelovodnih inštalacij ter periodičnih pregledih.
  • Izdelava pravilnikov o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev srednje in nizke napetosti.
  • Izdelava druge tehnične dokumentacije.