• Naši strokovnjaki, znanje in dolgoletne izkušnje so garant za rešitev vaših problemov.

Vzdrževanje transformatorskih postaj

Vzdrževanje transformatorskih postaj srednje napetosti

Skladno z Energetskim zakonom (Ur.l.RS, št. 17/14 in 81/15) in Pravilnikom o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev (Ur.l.RS, št. 98/2015) smo usposobljeni in izvajamo na EEN srednje in nizke napetosti:

  • Preglede in meritve EEN
  • Termovizija na EEN
  • Revizije – servise EEN
  • Remonte EEN
  • Tekoča vzdrževalna dela na EEN