• Naši strokovnjaki, znanje in dolgoletne izkušnje so garant za rešitev vaših problemov.

Industrijska energetika

Industrijska energetika

Skladno z energetsko tehnično regulativo (Energetski zakon in podzakonski akti) smo usposobljeni in z bogatimi izkušnjami za področje industrijske energetike.

 • Vodenje obratovanja energetskih naprav in svetovanje na področju energetike
 • Obratovanje – vodenje in nadzor naprav za rekuperacijo, proizvodnjo, pretvorbo in razdeljevanje energije
 • Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje
 • Energetske naprave za komprimiran zrak: kompresorji in tlačne posode
 • Področje električne energije – vodenje obratovanja
 • Kompenzacijske naprave jalove energije – nadzori in regulacije
 • Skrb za izvedbo aktivnosti po Pravilniku o obratovanju in vzdrževanju električne opreme, elektroinštalacij in strelovodov (Ur. l. RS 44/09 in Ur. l. RS 28/09)
 • Analize in vodenje porabe energentov
 • Učinkovita raba energentov

V podjetjih skrbimo za:

Vodenje obratovanja energetskih naprav za

 • Proizvodnjo / pretvorbo / prenos električne energije
 • Proizvodnjo / pretvorbo / prenos toplotne energije in hladu
 • Proizvodnjo / pretvorbo / prenos komprimirane energije
 • Rekuperacije in recirkulacije
 • Reaktivna energija – kompenzacijske naprave

Vodenje porabe energentov

Svetovanje na področju industrijske energetike