• Naši strokovnjaki, znanje in dolgoletne izkušnje so garant za rešitev vaših problemov.

Servisna dejavnost

Servisna dejavnost

Zakaj je servisna dejavnost tako pomembna?

Zavedamo se, da je v primeru okvar hitro in učinkovito posredovanje izrednega pomena. V 24-urni pripravljenosti imamo usposobljeno ekipo, ki zagotavlja hiter odziv, svetovanje, preventivno in kurativno vzdrževanje ter servisne posege.

Popravila na elektroinštalacijah, komunikacijskih inštalacijah in strelovodih

Popravila – tudi interventna popravila  ob defektu na elektroinštalacijah v vseh okoljih (eksplozijsko nevarnih področjih – Ex okolje). Ali popravila ugotovljena na osnovi pregleda in meritev in sicer na elektroinštalacijah:

 • energetskih
 • mrežnih – računalniških
 • optičnih
 • video nadzornih
 • protivlomnih in protipožarnih
 • popravilo strelovodnih inštalacij
 • lovilnih sistemov (klasičnih, izoliranih, lovilnih palic, ...)
 • odvodnih sistemov in
 • ozemljitvenih sistemov
 • inštalacij dodatnih izravnav potenciala

Popravila in servis strojev in naprav

Popravila strojev in naprav v panogah:

 • Lesni
 • Kovinsko predelovalni
 • Elektronski
 • Živilski
 • Šole, ustanove, gostinstvo, in druga

Popravila in vzdrževanje opreme v Ex okolju

Imamo Certifikat o usposobljenosti za izvajanje procesa vzdrževanja Ex-opreme »BUREAU VERITAS« in certifikate o usposobljenosti kadra za proces vzdrževanja / varno delo v Ex okolju »ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE«

Objekti, kjer izvajamo omenjena dela so:

 • Lakirnice vseh vrst
 • Skladišča nevarnih snovi – Ex
 • Prašna okolja Ex cone v proizvodnih procesih
 • Prašna okolja pri skladiščenju in prenašanju – pretovarjanju, sipanju, ...